प्रताप सुब्बाको सिने-यात्रा : प्रोड्युसरहरू फाइटिङ-साइटिङ, नांगोहरू-सेक्सहरू भन्थ्यो, म मन पर्दैन भन्थेँ

प्रताप सुब्‍बा | बैशाख २८, २०७८