कार्टुन

फेरि लकडाउन रे, लौ त साहुजी एक ट्याङ्कर रौसी भर्दिनु

बैशाख १४, २०७८
थप कार्टुन