कार्टुन

किन बर्बराएको कम्रेड ?

असार ३१, २०७८
थप कार्टुन