हामी चुप लागेपछि समाजमा शान्ति र सद्भाव छाउँदो रहेछ