प्राकृतिक स्रोतको यस्तै उपयोगबाट हामी सम्पन्‍न होइन, तन्‍नम हुँदै छौँ

राजेन्द्र दाहाल | साउन २१, २०७८