हाम्रो कमजोरी- आवेगमा, रिसमा, उत्तेजनामा प्वाक्क बोल्छौँ

प्रदीप गिरि | असार २१, २०७८