म ‘आमा’भन्दा दुई वर्ष मात्र कान्छो छु

नीर शाह | कात्तिक १५, २०७७